Център за детско развитие

Екипът ни е добре подбран, отлично обучен и сертифициран по методиката ни. За нас развитието на бъдещото поколение е приоритет!

Bright Pumpkins Център за детско развитие

Възможно ли е?

Нашите основни цели

Чрез Менталната аритметика целим развитие на когнитивните процеси: памет, концентрация, реч, мислене, възприятие. Работата на абакуса развива паралелната работа на двете полукълба на човешкият мозък-лявото полукълбо ,което отговаря за логиката и дясното полукълбо, което отговаря за творческото мислене. Всеки един човек е с по-силно изразено полукълбо.

Представете си, колко добри биха били резултатите на децата ни, когато успеем едновременно да развиваме тяхната логика и творческа изява.

Ментална аритметика

Системата на Абакус на умственото изчисление е система, при която децата мислено визуализират абакуса, за да правят изчисления.

Ментална аритметаика

Програми за развитие

Ние помагаме на интелектуалното развитие на децата и реализирането на техния потенциал, запазвайки атмосферата на детството.

Развитие на
реч

Развитие на концентрация

Развитие на мислене и възприятие

Развитие на
памет